İnternet Mağazacılığı

Temiz Bilgi

İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması tüm bireylerin kendi içeriklerini yaratıp paylaşabilmesinin yolunu açtı. Kendini daha iyi ifade etmek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak isteyen yüz milyonlarca birey birer mikro-gazeteciye dönüştü ve ürettikleri bilgiyle yine yüz milyonlara ulaşmanın fırsatını yakaladı.

Aslında bu yaşananlar kültürleri ve davranış biçimlerini değiştiren bir devrim. Dünyanın hiç bilmediğimiz bir köşesinde yaşayan tanımadığımız birisinin düşüncelerine ulaşıp bu bilgiyi kendi deneyimlerimizi geliştirmekte kullanabiliyoruz. İçinde yaşadığımız bilgi ve iletişim ağının yarattığı dezavantajları ise günlük hayatın koşturmacası içerisinde zaman zaman gözden kaçırabiliyoruz.

Bilgi, eğer doğruysa güçtür ancak kontrolsüz bir biçimde, bireysel önceliklerle yaratılan içerik bilginin miktarını artırırken kalitesini düşürebilir.

Bilginin miktarının çok olması, o bilginin kaliteli olduğu anlamına gelmez.

Bilgiyi karar vermek için kullanırız bu nedenle de yaşamımızda hayati önem taşır. Farkında olalım ya da olmayalım, çevremizden sürekli olarak bilgi toplarız. Yolda yürürken karşımızdan gelen yayaya çarpmamak için gözlerimizin beynimize ilettiği bilgiyi işleriz. Hava durumu izleyerek aldığımız bilgi önemlidir çünkü ertesi gün bizi terlemekten veya ıslanmaktan koruyabilecek verileri içerir. Yeni bir insanla karşılaştığımızda ondan aldığımız sözlü ve sözsüz bilgiler o kişiyle ilişkimizin geleceğini belirler.

İş dünyasında bilgi en az özel hayatımızda olduğu kadar etkili bir kaynaktır. Başarılı olmak için gereklidir çünkü hedeflerimize ancak doğru kararlarla ulaşabiliriz. Pazarın yapısı, kurdaki dalgalanmalar, uluslararası politikadaki gelişmeler, tüketici tutum ve davranışlarındaki değişimler, yeni yatırım imkânları ticari varlığımızda belirleyicidir ve doğru bilgilerin ışığında değerlendirilmeleri gerekir.

21.yüzyıl bilgiyi yönetebilme becerisine sahip olanların dönemi olacak

Bir konu hakkında ne kadar bilgimiz varsa aldığımız kararlar o kadar isabetli olur ve amaçlarımıza ulaşmamıza yardımcı olur. Düşük kaliteli bilginin faydadan çok zarar getirebileceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Bilgiyi ararken seçici olmak, güvenilirliğini araştırmak ve işlevselliğini sorgulamak bizlerin sorumluluğundadır. İnsan kaynakları yöneticilerinin 21. yüzyılın en aranan özelliklerinden birisi olarak bilgiyi yönetme becerisini işaret etmelerinin temelinde bu seçicilik yatar.

İnternetten edindiğimiz bilginin kalitesinden emin olmak her zaman mümkün olmasa da biraz dikkatle ciddi bir eleme sürecini yürütebiliriz;

  • Akademik çalışmaların yer aldığı akredite internet sitelerinden alınan bilgilerin doğruluğu diğer kaynaklara göre daha yüksektir. Yayınların tarihi ve referansları gözden geçirilmelidir.
  • Güvenilir ismi olan araştırma kuruluşlarının yayınladığı verileri kullanırken araştırmanın kullandığı örnek grubun aranan bilgiye ulaşmamıza yardım edip etmediği, güncel olup olmadığı incelenmelidir
  • İlk defa karşılaşılan bir siteden elde edilen bilgileri kullanmadan önce site içeriğinde yer alan diğer makale ve kaynakları incelemek sitenin güvenilirliği konusunda bilgi edinmemize yardımcı olur.
  • Çeviri metinlerde bilginin doğruluğu kadar çeviri kalitesi de önem taşır. Mümkün olduğunca orijinal metine ulaşarak kontrol etmek çeviri hatalarına karşı önlem almamızı kolaylaştırır.
  • Eğer belirtilmişse kullanılacak içerikte yer alan referanslar kaynağın güvenilirliği hakkında önemli ipuçları taşır. Bu referanslarla çifte kontrol yapmak ve güncellikleri araştırmak doğru bilgiye ulaşmayı kolaylaştırır.
  • İnternet sitesinin güvenilir ve tarafsız olması karar verme sürecinin temelini oluşturan bilginin değerini arttırır.
  • Bilgiye konu olan içeriğin kimin tarafından ne zaman oluşturulduğunun dikkate alınması, yetkinliğinin sorgulanması kaynağın değerini arttıracaktır.

Kaynağı ne olursa olsun ulaşılan tüm bilgiler kullanılmadan önce mantık süzgecinden geçirilmelidir. Akla yatkın gelmeyen bilgileri kontrol etmek için ayrı bir araştırma yapılması konu üzerindeki hâkimiyetimizi arttırırken bilgilerin doğruluğunun sınanmasına da yardımcı olur.

Bilgi sorumluluktur. Elimizdeki büyük hacimdeki bilgiyle başa çıkıp doğru kullanabilmek pratik gerektiren gelişmeye açık bir süreçtir. Dünyadaki bütün toplumların içinde bulundukları değişimler, rakip stratejileri ve yeni teknolojiler ve kullanım modelleri hakkında elimizdeki açık bilgi kaynağından yüksek verim elde etmemiz her zaman mümkündür.

İnternette bulduğumuz verileri sorgulamadan doğru kabullenmek ve bu doğrultuda kararlar alıp uygulamak kaynak verimliliğimizi azaltabilir, zaman ve para kaybetmemize neden olabilir. Aldığımız kararlar kadar doğru bilgiye ulaşmanın da bizim kendi sorumluluğumuzda olduğunu unutmadan internette eriştiğimiz bilgiyi bilinçli ve etkin bir şekilde kullanmayı günlük rutinimizin bir parçası haline getirmeliyiz.

İnternet Mağazacılığı
iletisim@internetmagazaciligi.com