İnternet Mağazacılığı

Dünyanın Pazar Yeri

İnternet yaşadığımız dünyayı değiştirdi. Teknoloji iletişim şeklimizi, yaşam tarzımızı, alışkanlıklarımızı ve sosyal ilişkilerimizi yeniden yapılandırdı. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması bilinçli tüketim davranışlarını destekledi. Köklü değişim ürün ve hizmetleri yeniden şekillendirdikçe onları satın alma yöntemlerimiz internet ortamına doğru hızlı bir kayma yaşadı.

Evlerinde, iş yerlerinde hatta sokaklarda internetin sunduğu sınırsız imkânları günlük hayatlarının hızına ayak uydurmak için kullanan milyarlarca tüketici için son yılların en önemli kavramlarından biri hiç kuşkusuz “e-ticaret” oldu. Ticaret hayatına yıllarını vermiş profesyoneller ve yeni ürün ve fikirleri kullanıcılarıyla buluşturmak isteyen girişimciler tüketim alışkanlıklarındaki değişime kayıtsız kalmadılar, kalamadılar.

1990’ların ortalarında il defa duyduğumuz e-ticaret kavramı ve uygulamaları uzmanları bile şaşırtan bir hızla gelişerek dünya ekonomisinde belirleyici bir etkiye sahip oldu.

Açtıkları internet mağazalarıyla işlerini internete taşıyarak zamana ayak uydurarak büyümek isteyen iş sahiplerinin heyecanlı çabaları önemli bir pazar oluşturmuştu.

Birbiri ardına açılan e-ticaret sitelerinden sonra bir e-ticaret sitesi sahibi olmanın tek başına başarıyı getirmediği anlaşıldı. Sadece ürün veya hizmetleri internette sergilemek yeterli olmuyordu. Tüketicinin alışveriş yapması için öncelikle mağazadan haberdar olması sonra da o mağazaya güvenmesi gerekiyordu. Bu da pazarlamanın göreviydi. Ayrıca finansal yönetim, tedarik yönetimi gibi şirket fonksiyonlarının internette de sürdürülmesi gerekiyordu.

Bugün dünya ticaretinde gittikçe artan önemiyle birlikte e-ticaretin kendine has dinamikleri olduğu ve ancak bilinçli bir yaklaşımla başarılı olabileceği artık biliniyor. Bu bilinçli yaklaşıma ulaşmak ise elimizde internet gibi sonsuz bir bilgi kaynağı varken bile kafa karıştırıcı olabiliyor. Dağınık bilgiler, bireysel fikirler ve pratikten uzak uygulama önerileri doğruya ulaşmayı karmaşıklaştırıyor.

Tek bir doğrunun olmadığı, kesin olan tek şeyin çalışarak değer yaratmak olduğu internet mağazacılığı dünyasında InternetMagazaciligi.com e-ticarette yaşanan kafa karışıklığını uzmanların, tüketicilerin ve iş sahiplerinin tecrübelerinden oluşmuş bir bilgi havuzu oluşturarak gidermek için yayın hayatına başladı.

Sadece e-ticaret hakkında değil, ticaret hayatının dinamikleri, iş hayatını etkileyen kişisel tutumlar ve dünyada ortaya çıkan yeni yönelimler gibi konularla her profesyonelin, girişimcinin ve kurumsal gelişime ilgi duyan tüm bireylerin yararlanabileceği bir bilgi kaynağı oluşturmak için başladığımız InternetMagazaciligi.com sizin daha da başarılı olmanız için yaratıldı.

Mağazacılığın bugünü ve yarınına hoş geldiniz!

İnternet Mağazacılığı
iletisim@internetmagazaciligi.com

Etiketler