Yazı Dizileri & SEO

Sınırsız Pazar, Sınırsız Rekabet Gücü – 1

Kısa Bir Tarih Hatırlatması

Yaklaşık 150-200 yıl önce sanayi devrimi insanlığın var oluşundan beri sürdürdüğü üretim ve tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirmiş, toplumda ve bireylerde yeni bir yaşam tarzının yerleşmesine öncülük etmişti. Günlük rutinlerimiz farklılaştı ve üretim yeteneklerimiz arttıkça sosyal yaşamımızdaki izdüşümü tüm alışkanlıklarımızı değiştirerek insanlık için yeni bir gelecek kurdu.

İnsanlık 40 bin yılda gösterdiği gelişimi katlayarak 100 yıla sığdırmıştı.

Son çeyrek yüzyıla geldiğimizde sanayi devriminin toplum üzerindeki büyük etkisiyle elinde tuttuğu rekoru misliyle geçen, insanlığın bugüne kadar görmediği hız ve kapsamıyla yeni bir devrime şahit oluyoruz: teknoloji devrimi!

Dijital teknolojilerin gelişmesi ve analog teknolojilerin yerini alması günlük hayatımızı olduğu kadar iş yapma biçimlerimizi de etkiledi. Etkileşim kartopu etkisiyle büyük bir dönüşüm başlattı. Dönüşümün yaşamımızın her alanında karşılık bulmasıyla e-devlet, e-iş, e-ticaret gibi yepyeni kavramların doğuşuna şahit olduk.

E-ticareti internet üzerinden – daha geniş tanımıyla bütün dijital bilgi ağları üzerinden – yapılan her tür ekonomik değişim olarak tanımlayabiliriz. Sadece mal ve hizmetleri değil, aynı zamanda bilginin de değişim sürecini kapsayan bu tabir ticaret yapış şeklimizi sonsuza kadar değiştirmiş gibi görünüyor.

Ekonomik kavramlar internetle yeniden tanımlanırken dijital iletişimin getirdiği kolaylıklar toplumsal bir dönüşüme eşlik etti. Henüz 15-20 yıl önce şehirler arası telefon konuşması yapmak için telefonun başında santralın bize istediğimiz telefonu bağlamasını beklerken birdenbire kendimizi dünyanın öbür ucundaki tanımadığımız kişilerle ilgi alanlarımız hakkında sohbet ederken bulduk. Bireyler arasındaki mesafelerin ortadan kalkması dünyada farklı kültürlerin bulunduğuna dair bir farkındalık yarattı.

Dünya Değişiyor

İletişimin bu yeni boyutu gezegen üzerinde yaşayan herkes için ortak bir kültür ve temel değerler yaratmaya başladı. Bu değişim günümüzde de devamlılığını koruyor.

İnternet kullanıcılarının küresel ilişkileri, bilgi akışının yoğunluğu ve erişilebilir olması kaçınılmaz bir şekilde ticareti de etkiledi. Teknolojinin ticaret uygulamalarında kendini hissettirmesi dünyanın diğer bölgelerinde var olan ürün ve hizmetler hakkındaki bilgilerin serbest dolaşımı küresel pazarın temellerini attı.

Tüm dünyada küçükten büyüğe milyonlarca ticari organizasyon ortaya çıkan bu yeni pazar yapısının sunduğu fırsatları değerlendirebilmek için harekete geçti. Sınırlar ortadan kalkmıştı ve sınırsız bir pazarda sınırsız bir rekabet gücü ellerindeydi.

Küresel çapta üretilen ürün ve hizmetleri pazarlayabilmek yeteneği artık büyük sermayeli ve çok uluslu şirketlerin ulaşabildiği bir hedef olmaktan çıkmış, her ölçekteki organizasyon için başarılabilir bir hedef haline gelmişti.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen e-ticaretin sunduğu avantajlar dünyası yeni pazar dengeleri oluşturdu. Dünyanın üzerindeki her bireyi potansiyel bir tüketici haline getiren ve her ölçekteki kuruluşun rekabette önüne yeni ufuklar açan bu gelişme tek yönlü bir yol değil. Ticaret hayatında bizi heyecanlandıran yeni fırsatlar elimizi güçlendirirken mücadele etmek zorunda olduğumuz rakiplerimiz de çeşitleniyor.

Sanayi devriminden sonra üretim teknolojilerinin gelişimi üretilen ürünlerin kalitesinde önemli iyileştirmeler yaptı. Günümüz teknolojisinde ise sunulan kalite faydası birbirine son derece yakın bir hale geldi. İnternetin yaşamımıza girmesiyle belirsizleşen sınırlar benzer kaliteye sahip benzer ürün ve hizmetlerin dünyanın her yerinden ulaşılabilmesini mümkün hale getirince ticaret hayatı sıra dışı bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Rekabet şansı büyüyen pazarla artarken, rakiplerin sayısında ortadan kalkan sınırlarla büyük bir patlama yaşanıyordu.

Böyle bir ortamda, bu kadar yoğun bir rekabetle birlikte var olan sınırsız imkanlardan faydalanmak için farklılaşmaya ve verimliliğe ihtiyacımız var.

Yeni Dönem

Son zamanlarda giderek kullanımı yaygınlaşan, nispeten hayatımıza yeni girmiş kavramlara dikkat ettiğimizde e-ticaret ikileminin bizi yönlendirdiği doğrultuyu fark etmek mümkün. “İnovasyon”, “girişimcilik”, “yaratıcılık”, “marka”, “teknoloji okur-yazarlığı”, bütünleşik pazarlama” gibi kavramlar verimliliği ve farklılaşmayı odağına alan, böylece benzer ürünlerin çarpıştığı bir ortamda kurumumuzu, ürünümüzü ve sunduğumuz hizmeti diğerlerinden ayırt edilebilir.

İnternetmagazaciligi.com için hazırladığımız bu yazı dizisini yukarıda bahsettiğimiz kavramları e-ticaret penceresinden anlatarak daha da derinleştireceğiz.

İnternete bağlanabilen bir bilgisayar, tablet hatta bir telefonla ihtiyacımızı karşılayacak bir ürünü veya hizmeti tüm dünyada araştırabiliyor, özelliklerini inceleyebiliyor, kullanıcılarının deneyimlerini öğrenebiliyor ve çoğunlukla da siparişini verebiliyoruz.

Seçimimiz ağırlıklı olarak ilgilendiğimiz ürünü farklılaştıran yeniliklere, bize önerdiği deneyimlere ve markasında bulduğumuz güven başta olmak üzere duygulara dayanıyor. Fiyat ise yapılan araştırmalara göre tüketicinin elde etmek istediği deneyimlerin gölgesinde kalan bir pazarlama karması elemanı olarak liderliği kaybetmiş görünüyor.

“Kolay” Demek Kolay

E-ticaret ürün ve hizmetleri bu kadar geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmanın günümüzde en düşük maliyetli, en kolay ve en etkili yolu. Burada kullanılan “kolaylık” sıfatı ise kimseyi yanıltmamalı çünkü göreceli olarak bir kıyaslama yapma çabası içerisindeyiz. Kolaylık derken 200’den fazla ülkede dağıtıcılarla anlaşma yapıp o ülkelerin perakende zincirlerinde bir yer edinme çabasıyla kıyaslandığında e-ticaretin çok daha etkili bir yaklaşım olduğunu belirtmeye çalışıyoruz.

E-ticarette de başarılı olabilmek için iyi bir stratejiye, düzenli pazarlama faaliyetlerine, detaylı bir lojistik planlamaya, ürün temininde süreklilik ve verimliliğe, doğru bir altyapıya ve sağlıklı ödeme sistemlerinin kullanılmasına ihtiyaç duyarız. Bu süreçlerin her biri tek tek dikkatle ele alınıp yönetilmesi gereken ve işin devam edip büyümesi için hayati önem taşıyan yapı taşlarıdır.

Piyasada yaygın olarak karşılaştığımız yanılgı anlattığımız kolaylığın bir e-ticaret sitesi açınca hemen satışa başlanacağı olarak algılanmasıdır. Sanal dünyada bir ürünün satılması için gerçek dünyada ne yapılması gerekiyorsa – farklı yollarla da olsa – benzer şeyleri yapmak gerekiyor. Üstelik bilgiyle donatılmış olmak ve atılacak adımları bu verilere dayanarak atmak da çok önemli.

InternetMagazaciligi.com okuyucuları için hazırladığımız yazı dizisinin bu ilk bölümünde e-ticaretin ne gibi toplumsal gereksinmeler sonucunda hayatımızda bu denli önemli yer kapladığını genel hatlarıyla paylaştık. Yazı dizimizin diğer bölümlerinde e-ticaret odağında yeni ve küresel rekabetin unsurlarını ele almaya devam edeceğiz. Başka bir makalede tekrar buluşmak üzere mutlu günler dileriz.

Akınsal Akıncı
Akinsal.akinci@artimavi.com.tr
Artı Mavi Eğitim ve Danışmanlık