İnternet Mağazacılığı

Elektronik Ticarette Güven Damgası Dönemi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliği 6 Haziran 2017 tarihli resmi gazetede yayınlarak yürürlüğe girdi. Peki güven damgası nedir, faydaları nelerdir ve nasıl alınır? Bu yazımızda güven damgasını tanıtarak alınması için gerekli şartlardan ve başvuru sürecinden bahsedeceğiz.

Güven damgası nedir?

Bir e-ticaret sitesinin güven damgasının olması, o sitenin asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğunu belgeler. Kullanıcıların internet mağazalarından alışveriş yaparken en çok korktuğu hususlar sitenin güvenliği ve güvenilirliğidir. Müşteriler kredi kartı ve kişisel bilgilerinin güvende olduğunu, siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ulaştırılacağını ve bir sorunla karşılaştıkları zaman karşılarında muhatap bulabileceklerini bilmek isterler. Bir sitenin güven damgasının olması, sitenin güvenliği ve güvenilirliğine ilişkin belirlenen asgari kriterlerin devlet tarafından yetkilendirilen Güven Damgası Sağlayıcı (GDS) tarafından uygunluğunun kontrol edildiğini belgeler. Bu da müşterilerinizin e-ticaret sitenize güvenerek alışveriş yapabilmesinin önünü açar.

Güven damgası almak için gerekli şartlar nelerdir?

Tebliğ yürürlüğe yeni girdiği için henüz atanmış Güven Damgası Sağlayıcı belirlenmedi. İlk olarak Güven Damgası Sağlayıcının (GDS) belirlenmesi ve onaylanması gerekiyor. Daha sonra ise aşağıda listelenen şartları tamamlayarak GDS’ye başvuru yaparak güven damgasını alabilirsiniz:

 • Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin yapıldığı internet sitesi ve mobil siteler için EV SSL sertifikasına sahip olması gerekir.
 • Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, TSE onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırılarak gerekli önlemlerin alınması ve sonrasında gerekli önlemlerin alındığına dair doğrulama testinin yaptırılması gerekir.
 • Elektronik ortamda çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirler alınmalıdır.
 • Satılan malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar sitede yer almalıdır. Ayrıca, ürünün gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususlar açıkça belirtilmelidir.
 • Sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunulmalıdır.
 • Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgiler sitede yer almalıdır.
 • Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunulmalıdır. Talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi, sonuçlandırılması ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
 • Güven damgası almak isteyen sitenin yetkili temsilcilerinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir.
 • Güven damgası almak isteyen firma iflas etmiş ise itibarın iadesinin sağlanmış olması gerekir.

Güven damgası başvurusu nasıl yapılacak?

 • Güven damgası başvurusu, GDS’ye yapılır. Eğer kuruluşun birden fazla sitesi varsa, her site için ayrı başvuru yapılmalıdır.
 • Başvuru sahibi, güvenlik sertifikası ve sızma testlerine ilişkin belgeler ile başvuru ücretini yatırdığına dair makbuzu başvuru sırasında GDS’ye teslim etmelidir.
 • GDS, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde sitenin gerekli şartlara uygunluğunu kontrol ederek bir kontrol raporu hazırlar.
  • Şartlara uyduğu tespit edilen başvuru sahiplerine güven damgası tahsis edilir.
  • Şartlara uymadığı tespit edile başvuru sahiplerine bu durumun ortadan kaldırılması için 30 gün süre verilir. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün uzatılabilir. Verilen sürenin sonuna kadar şartlara uyduğu tespit edilen başvuru sahiplerine güven damgası verilir. Aksi takdirde başvuru reddedilir.
 • Güven damgası tahsis edilen sitelere ilişkin bilgiler GDS’nin internet sitesinde güncel olarak yayımlanır.

İnternetmagazaciligi.com ekibi olarak, internet mağazalarında ve e-ticaret sektörüne çok olumlu katkılarının olacağını düşündüğümüz güven damgası konusunu yakından takip ederek güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

İnternet Mağazacılığı
iletisim@internetmagazaciligi.com